Wmo

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

Prognose 2017

Begeleiding Pgb

28

28

27

30

aantal voorzieningen

36

36

33

Begeleiding Zin

326

337

347

360

aantal voorzieningen

484

501

512

Hulp bij het huishouden Pgb

85

83

81

80

Hulp bij het huishouden Zin

823

826

824

825

Forfaitair vervoer

17

15

15

15

Vervoerspas Cvv

791

808

813

825

Begeleiding Pgb (persoonsgebonden budget) en Begeleiding Zin (zorg in natura) betreft voorzieningen voor de nieuwe doelgroepen Wmo. Een klant kan meerdere voorzieningen hebben. Dit kunnen vormen van individuele begeleiding zijn, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Daarnaast kan er voor diezelfde klant ook nog sprake zijn van begeleiding in groepsverband, bijvoorbeeld dagbesteding op een zorgboerderij.

Veelal gaat het hier om mensen met beperkte verstandelijke vermogens die dagelijks hulp nodig hebben om structuur aan te brengen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook hulp en ondersteuning nodig hebben bij het regelen en beheren van hun financiën.

Aantal verstrekkingen  t/m

jan.

feb.

mrt.

Prognose 2017

Scootmobielen

10

24

27

100

Rolstoelen

10

15

22

80

Woonvoorziening < € 20.000

12

22

42

150

Woonvoorziening > € 20.000

1

1

1

2

Jeugdzorg

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

Prognose 2017

Jeugdzorg Pgb

17

17

17

20

aantal voorzieningen

23

23

24

Jeugdzorg Zin

586

603

597

600

aantal voorzieningen

766

778

770

Het gehele onderdeel  Jeugdzorg betreft de nieuwe doelgroep.

De vormen voorzieningen Jeugdzorg Pgb en Zin zijn vergelijkbaar met de vormen WMO Begeleiding Pgb en Zin, maar dan voor jeugdigen.

Uitkeringen

Aantal klanten BUIG   (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

Prognose 2017

Participatiewet

451

458

462

488

Ioaw

68

71

73

80

Ioaz

2

2

2

2

Bbz startende ondernemers

0

0

0

2

Ook in het eerste kwartaal van 2017 is er nog steeds sprake van een stijging van het aantal uitkeringen Participatiewet en van het aantal IOAW uitkeringen. De instroom vanuit de WW en van statushouders blijft onverminderd hoog, terwijl het  economisch herstel nog niet leidt tot een daling van het aantal mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet of IOAW.

Aantal aanvragen  t/m

jan.

feb.

mrt.

Prognose 2017

Participatiewet

23

35

53

200

Ioaw

1

3

4

20

Ioaz

0

0

0

2

Bbz startende ondernemers

0

0

0

2

Het gemiddeld  aantal ontvangen aanvragen in het eerste kwartaal van 2017 is gelijk aan het gemiddeld aantal aanvragen in 2016 (ongeveer 18 per maand), waardoor de instroom vanuit de WW en van statushouders onverminderd hoog blijft.