Speerpunten

RealisatieBudget
8.1 Regisseren veiligheid voor inwoners
8.1.1 Waarborgen brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijdingvolgens planningpositieve afwijking
Explosievenopruiming € 20.000 nadeel
Explosievenopruiming wordt verlaagd van € 150.000 naar € 50.000. Dit brengt met zich mee dat er ook minder inkomsten (€ 70.000) vanuit het ministerie van BZK zijn te verwachten voor de suppletie uitkering explosieven. En hierdoor is er € 10.000 minder budget nodig uit de bestemmingsreserve.

Bijdrage VGGM € 177.000 voordeel
Bij onderdeel Rampenbestrijding/ algemeen bijdrage VGGM wordt de bijdrage verlaagd met €177.000 door lage bedrijfsvoeringskosten bij de VGGM. Dit naar aanleiding van de bestuursbegroting 2017 van de VGGM.
8.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgevingvolgens planningnegatieve afwijking
Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 75.700 nadeel
Programma Handhaving is gebaseerd op strategisch beleid. Dit betekent dat binnen totale ODRA begroting meer geld besteed wordt aan handhaving. Betreft een verschuiving in de begroting. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel.

Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 195.900 nadeel
Programma Handhaving is gebaseerd op strategisch beleid. Dit betekent dat binnen totale ODRA begroting meer geld besteed wordt aan handhaving. Betreft een verschuiving in de begroting. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel.
8.1.3 Beperken overlastvolgens planningvolgens planning
8.2 Communiceren met inwoners
8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners over beleidsvormingvolgens planningvolgens planning
8.2.2 Communiceren van besluitenvolgens planningvolgens planning
8.2.3 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk vergrotenvolgens planningvolgens planning
8.3 Optimaliseren klantgerichte dienstverlening
8.3.1 Waarborgen kwaliteit van dienstverlening
8.4 Waarborgen goed bestuur
8.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatievolgens planningvolgens planning
8.4.2 Publieke verantwoording
8.4.3 Organiseren verkiezingen
8.4.4 Bestuurlijke samenwerkingvolgens planningvolgens planning