Speerpunten

RealisatieBudget
5.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving
5.1.1 Aanleg groen en speelruimtesvolgens planningvolgens planning
5.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen
5.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties
5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw
5.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatievenvolgens planningpositieve afwijking
Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 291.800 voordeel
Bijz. plan procedure is nu volledig opgenomen binnen post odra/bouwen. ODRA begeleidt niet meer planologische procedures. Alleen Wabo-vergunningen. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel.

Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 48.900 voordeel
betreft een verschuiving in het takenpakket. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel.
5.2.4 Afspraken maken met woningcorporatiesvolgens planningvolgens planning
5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen
5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwenvolgens planningvolgens planning
5.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwenvolgens planningvolgens planning