Speerpunten

RealisatieBudget
6.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag
6.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedragvolgens planningnegatieve afwijking
Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 84.600 nadeel
Is totaalpost voor vergunningverlening milieu en advisering, zie ook 4.2.1. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel.
6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeldvolgens planningvolgens planning
6.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven
6.2.1 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatievenvolgens planningvolgens planning
6.3 Versterken biodiversiteit
6.3.1 Stimuleren biodiversiteitvolgens planningvolgens planning