Speerpunten

RealisatieBudget
3.1 Stimuleren van toerisme en recreatie
3.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristische/recreatieve activiteiten op plattelandvolgens planningvolgens planning
3.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief productnegatieve afwijkingnegatieve afwijking
Aanpassing begroting Kermis € 12.300 nadeel
Reeds vorig jaar is in de tussentijdse rapportage aangegeven, dat het budget kermis structureel aangepast zal moeten worden. In bijgaande aanpassing is de jaarrekening 2016 in grote lijnen als uitgangspunt gehanteerd.
Zowel de nutskosten als de algemene kosten worden structureel overschreden met respectievelijk €7.300 en € 5.000. Dit heeft te maken met extra of zwaardere aggregaten en benodigde nachtbeveiliging in verband met veiligheidsaspecten.

Aanpassing begroting Kermis - € 69.700 nadeel
- Minder inkomsten van staangelden met € 59.700. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de financiële situatie in de kermiswereld (minder inkomsten en stijgende kosten). Hierdoor kunnen de exploitanten dus minder pacht betalen.
- Ook de bijdragen van de exploitanten van de kleine kermissen in de bijkomende kosten (€ 2.500) en de nutskosten (€ 7.500) vallen lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat de bedragen van de exploitanten in de bijkomende kosten en de nutskosten ten gunste van deze groep zijn aangepast, zodat het voor hen toch nog interessant blijft om deze kleine kermissen te blijven bezoeken.
3.2 Stimuleren bedrijven in stuwende sectoren
3.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusinessvolgens planningnegatieve afwijking
Formatie project NEXTgarden - Budget neutraal
De continuïteit van het project NEXTgarden en de nieuwe aansturing vanuit de gemeente dient de tijdelijke formatieplaats te worden verlengd. De extra kosten ad € 48.000 worden gedekt binnen het project NEXTgarden.
3.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkhedenvolgens planningvolgens planning
3.2.3 Stimuleren startende ondernemersvolgens planningvolgens planning
3.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemersvolgens planningvolgens planning
3.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemenvolgens planningvolgens planning